We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk

Jan Rotmans is friskijker en dwarsdenker. Hij is professor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam met ruim 200 publicaties op het gebied van klimaat­ver­an­de­ring, duur­za­me transities en systeem-innovaties. Jan Rotmans is ad­vi­seur van de Verenigde Naties, de OESO en de Neder­land­se regering.

Updates nov. 28, 2014

'Verandering van Tijdperk: Nederland kantelt'

Op 27 november 2014 verschijnt ‘Verandering van tijdperk’ (www.aeneas.nl/veranderingvantijdperk) van Jan Rotmans, het vervolg op zijn bestseller ‘In het oog van de orkaan’.