Eerlijk en duurzaam samenleven

Bevlogen werkt hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans aan een gezonde, eerlijke én duurzame samenleving. Met moed en lef bewijst hij dat onderzoeken en signaleren niet afdoende is.
Hij is de progressor die de vertaalslag weet te maken van de theoretische transitiewetenschap naar concrete acties en adviezen voor bedrijven, overheden en organisaties in binnen- en buitenland.
Niet alleen denken en praten; maar vooral ook DOEN. Recht doen aan het menselijke aspect. Daarom heeft hij  ICIS, Urgenda, DRIFT, Nederland Kantelt en Zorgeloos opgericht. Dé organisaties die de transitietheorie naar de praktijk vertalen.

De mens staat nu buitenspel

Het goed functioneren van het systeem hebben we belangrijker gemaakt dan het goed functioneren van de mens. Dat zou moeten kantelen.
De mens staat buiten spel en is een gevangene van starre regels, structuren en systemen en onderverdeling van de leefwereld in silo’s.
De starre regels en kunstmatig vastgehouden structuren zorgen voor een mens die aan de zijlijn wordt gezet en wordt gedwongen de systemen in stand te blijven houden.

Iedereen zei dat het onmogelijk was,
dus hebben we het ongewoon gedaan!

 

Lees meer >

De mens centraal stellen

Jan Rotmans zet zijn wetenschappelijk onderzoek in om de kanteling van de systemen naar menselijke waarden in gang te zetten.

In het binnen- en buitenland weet Jan tijdens zijn lezingen en colleges mensen te inspireren, motiveren en na te laten denken over de plek waar ze nu staan en wat ze zelf kunnen doen om de toekomst mooier in te kleuren.
Waar Jan vroeger werd uitgelachen en weggestuurd, wordt hij nu gevraagd om bij projecten op lokaal, regionaal en nationaal niveau transitietrajecten te implementeren.

Hij adviseert overheden in binnen- en buitenland en internationale organisaties als de Europese Commissie, Verenigde Naties, Wereldbank en OECD op het gebied van transities en transitiemanagement.

< Lees minder

Nieuw boek van Jan: Omarm de chaos

We bevinden ons op een kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid.
Jan Rotmans neemt je mee in de manier waarop hij zelf naar de wereld in transitie kijkt. Dat levert een indringend boek op, dat inzicht en overzicht biedt, een hoopvol perspectief schetst voor Nederland en de wereld, en handvatten geeft om zelf in beweging te komen. Jan brengt het grote verhaal terug naar het menselijke niveau.

Dit alles in het licht van COVID-19, klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Na het laatste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties kan niemand meer wegkijken. De natuur is onze levensader. Als we die bron vernietigen, vernietigen we uiteindelijk onszelf.
Transities zijn mensenwerk. Wij kunnen de wereld nog redden en uiteindelijk onszelf. De keuze is aan ons. Bestel Omarm de chaos hier