A proposed theoretical framework for actors in transformative change

Fjalar J. de Haan *a, Jan Rotmans *b
In this opinion piece we suggest a number of theoretical innovations related to the representation and conceptualisation of actors and agency in transitions studies. The research field has gained significant academic and policy popularity and reached a degree of maturity that belies its youth. Despite the ongoing advances and sophistications however, we argue that major lacunae remain regarding actors and agency. Because transitions are reaching advanced stages with more prominent roles for actors, addressing this issue is a prerequisite for progress in transition research – something which is widely acknowledged in the field.
Please read:  DeHaanRotmansActorFrameworkTransitions2018

*a Melbourne Sustainable Society Institute & Melbourne School of Design, The University of Melbourne, Australia
*b Dutch Research Institute for Transitions, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands

‘Op weg naar energieleverende gebouwen’ Professor Jan Rotmans over energieontwikkeling in kantoren

Professor Jan Rotmans over energieontwikkeling in kantoren: ’Een energiebedrijf is van oudsher gericht op zoveel mogelijk energie leveren, maar in de toekomst is de vraag juist gericht op het leveren van zo weinig mogelijk energie. De klant wil dat het energiebedrijf hem daarbij helpt. Dat vraagt om een ander verdienmodel.’ FMI sprak met professor Jan Rotmans over de trends en ontwikkelingen op het gebied van energievoorziening in kantoren.’

Hoeveel klimaatschade kan Trump aanrichten?

In de klimaatwereld is enige paniek uitgebroken sinds Donald Trump is verkozen tot president van de Verenigde Staten. Enerzijds begrijpelijk, want als de machtigste man ter wereld een klimaatontkenner is, dan is dat reden voor grote zorg. Klimaatverandering is wetenschappelijk onomstreden en vormt één van de grootste opgaven waar wij als mensheid voor staan. Dat Trump daar niet in gelooft, zegt alles over Trump, maar niets over het klimaatprobleem. Het gaat hier niet om ‘geloof’, maar om een wetenschappelijk diepgaand onderzocht fenomeen: de mens beïnvloedt het klimaat op aarde op significante wijze, met alle schadelijke gevolgen van dien.

Transition Governance towards a Bioeconomy: A Comparison of Finland and The Netherlands

Rick Bosman * and Jan Rotmans
DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions), Erasmus University Rotterdam, 3062 PA Rotterdam, The Netherlands; rotmans@fsw.eur.nl
* Correspondence: bosman@drift.eur.nl; Tel.: +31-010-408-99-66
Academic Editors: Antje Klitkou and Teis Hansen

In both Finland and The Netherlands strategies are being developed to switch from fossil to green resources in order to tackle the challenges of climate change and resource dependencies and to tap into the economic opportunities that arise. We investigated the similarities and differences in the transition process and governance strategies with respect to the transition towards a bioeconomy in both countries, using transition management as an evaluative lens. The research method involved comparative qualitative case study analysis through action research. We found that the governance approach in The Netherlands focusses on co-creating a long-term vision that informs for short-term action, on facilitating bottom-up regional clusters and promoting radical innovation through cooperation between vested players and frontrunners. Finland adopts a more traditional, top-down governance strategy, focussing on the shorter-term economic opportunities and incremental innovation that keep the overall structure of existing industries intact. We conclude that the Dutch government acts as a facilitator, while the Finnish government acts more as a director of the transition.
We recommend that Finland’s governance for the bioeconomy be improved by applying insights from transition management, while the Dutch approach runs the risk of being captured by vested interests.

Pleas read:  BosmanRotmansTransitionGovernancetowardsabioeconomysustainability-08-01017

Te laat om nog vol in te zetten op gebruik van gas

Het is te vroeg om afscheid te nemen van gas, beweert Gertjan Lankhorst, ceo van GasTerra, in het FD van 23 augustus. Hij wijst op de gevaren van snel en ongecontroleerd uitfaseren van gas. Dat wil echter niemand, het moet uiteraard wel gecontroleerd. Maar ook bij GasTerra moet het besef doordringen dat Nederland van het gas af moet. Wat volledig ontbreekt in het betoog van Lankhorst is de urgentie. We hebben nog voor zo’n 15 jaar gas in Nederland. En we hebben nog zo’n 20 jaar om daadwerkelijk iets aan het klimaatprobleem te doen.