Transities & transitiemanagement: Oorsprong, status en toekomst

Drift – Dutch Research Institute for Transitions.
Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/35017
Begin jaren negentig formeerde Jan Rotmans op het RIVM in Bilthoven de GLOBOonderzoeksgroep, die onderzoek deed naar mondiale verandering en duurzame ontwikkeling. Centraal in dit onderzoek stond het begrip transitie en de eerste serie transitie-experimenten werden gedaan met het TARGETS-model (Rotmans 1997). Ook bij de VN introduceerde Rotmans de notie van transities, bij de Commissie Duurzame Ontwikkeling, in wiens opdracht hij een evaluatie maakte van de UNCED-conferentie in Rio in 1992. Dit resulteerde in het rapport ‘Critical Trends’ (UN 1997), een mondiale, integrale trendanalyse waarin het begrip transitie de kern vormde.

  • auteur(s): Loorbach, D.A, & Rotmans, J.
  • datum: 2012
  • pagina's: 8
  • download