Eerlijk en duurzaam samenleven

Bevlogen werkt hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans aan een gezonde, eerlijke én duurzame samenleving. Met moed en lef bewijst hij dat onderzoeken en signaleren niet afdoende is.
Hij is de progressor die de vertaalslag weet te maken van de theoretische transitiewetenschap naar concrete acties en adviezen voor bedrijven, overheden en organisaties in binnen- en buitenland.
Niet alleen denken en praten; maar vooral ook DOEN. Recht doen aan het menselijke aspect. Daarom heeft hij  ICIS, Urgenda, DRIFT, Nederland Kantelt en Zorgeloos opgericht. Dé organisaties die de transitietheorie naar de praktijk vertalen.