Boeken

Artikelen

Meer Zonnepanelen? Graag in Nederland!


Reactie op column van Louise Fresco
Jan Rotmans
Erasmus Universiteit Rotterdam

Louise Fresco stelt in haar NRC-column van 16 juli jl. 8 vragen over te nemen klimaatmaatregelen, die vragen om heldere beantwoording op kalme toon. Sommige vragen dateren al van decennia geleden, en zijn intussen allang beantwoord, andere zijn meer dilemma’s. In elk geval hierbij een poging de kern van de meervoudige vragen, beknopt maar duidelijk te beantwoorden.

A proposed theoretical framework for actors in transformative change

Fjalar J. de Haan *a, Jan Rotmans *b
In this opinion piece we suggest a number of theoretical innovations related to the representation and conceptualisation of actors and agency in transitions studies. The research field has gained significant academic and policy popularity and reached a degree of maturity that belies its youth. Despite the ongoing advances and sophistications however, we argue that major lacunae remain regarding actors and agency. Because transitions are reaching advanced stages with more prominent roles for actors, addressing this issue is a prerequisite for progress in transition research – something which is widely acknowledged in the field.
Please read:  DeHaanRotmansActorFrameworkTransitions2018

*a Melbourne Sustainable Society Institute & Melbourne School of Design, The University of Melbourne, Australia
*b Dutch Research Institute for Transitions, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands

‘Op weg naar energieleverende gebouwen’ Professor Jan Rotmans over energieontwikkeling in kantoren

Professor Jan Rotmans over energieontwikkeling in kantoren: ’Een energiebedrijf is van oudsher gericht op zoveel mogelijk energie leveren, maar in de toekomst is de vraag juist gericht op het leveren van zo weinig mogelijk energie. De klant wil dat het energiebedrijf hem daarbij helpt. Dat vraagt om een ander verdienmodel.’ FMI sprak met professor Jan Rotmans over de trends en ontwikkelingen op het gebied van energievoorziening in kantoren.’

> MEER ARTIKELEN