De mens staat nu buitenspel

Het goed functioneren van het systeem hebben we belangrijker gemaakt dan het goed functioneren van de mens. Dat zou moeten kantelen.
De mens staat buiten spel en is een gevangene van starre regels, structuren en systemen en onderverdeling van de leefwereld in silo’s.
De starre regels en kunstmatig vastgehouden structuren zorgen voor een mens die aan de zijlijn wordt gezet en wordt gedwongen de systemen in stand te blijven houden.

Iedereen zei dat het onmogelijk was,
dus hebben we het ongewoon gedaan!

 

Lees meer >

De mens centraal stellen

Jan Rotmans zet zijn wetenschappelijk onderzoek in om de kanteling van de systemen naar menselijke waarden in gang te zetten.

In het binnen- en buitenland weet Jan tijdens zijn lezingen en colleges mensen te inspireren, motiveren en na te laten denken over de plek waar ze nu staan en wat ze zelf kunnen doen om de toekomst mooier in te kleuren.
Waar Jan vroeger werd uitgelachen en weggestuurd, wordt hij nu gevraagd om bij projecten op lokaal, regionaal en nationaal niveau transitietrajecten te implementeren.

Hij adviseert overheden in binnen- en buitenland en internationale organisaties als de Europese Commissie, Verenigde Naties, Wereldbank en OECD op het gebied van transities en transitiemanagement.

< Lees minder